Още информация

Уеб дизайн
Изработка на сайт
Фирмен сайт
Рекламен сайт
Електронен магазин
Онлайн магазин
Сео оптимизация
Сео оптимизиране
Seo оптимизация
Seo оптимизиране
Корпоративен сайт
Графичен дизайн
Онлайн маркетинг
Интернет маркетинг
Интернет реклама
Онлайн реклама
Поддръжка на сайт
Превод на сайт
Онлайн бизнес
Интернет бизнес
Онлайн търговия
Електронна търговия
Оптимизация на сайт
Оптимизиране сайт
Социални мрежи

templatemo home icon 1
Уеб търговия

Чудили ли сте се какво правят хората, които казват, че печелят много добре от Интернет? Какви техники за изграждане на своя уеб сайт използват, за да печелят наистина? Ако искате и Вие да сте като тях – успешни и независими - тогава Ви приветстваме с "Добре дошли" в дистанционния курс по Електронна търговия! В този курс ще научите много полезни неща, едно от които е как Вашият сайт да работи и електронна търговия курспродава наистина за Вас, а не просто как да си имате сайт. Курсът по специалност "Електронна търговия", професионално направление "Организатор интернет приложения", е безплатен за приносителите на ваучер по ОП "АЗ МОГА" и ОП "АЗ МОГА ПОВЕЧЕ".

Не е необходимо да имате специални компютърни или технически познания, за да се включите в обучението. Това, което обаче Ви трябва със сигурност, е жив ентусиазъм и мотивация за успех. По време на своето обучение Вие ще усвоите знания, свързани с управлението и създаването на уеб сайт, маркетинг по интернет / включително техники по SEO, за да бъдете лесно откриваеми в Интернет...както например сега ни открихте тук, нали?/, ще се запознаете с начините за онлайн разплащания така, както се извършват тук, в България, и по света. Ще акцентираме и на много други интересни теми, които ще са Ви несъмнено полезни и с практическа насоченост - например, как да изградим доверие у потенциалните ни клиенти, с което да ги подтикнем да ни се обадят, или да се свържат или закупят от нас. По време на курса се изучават техники и похвати, които могат да се прилагат както за изцяло онлайн бизнеса, така и за комбиниран онлайн и офлайн бизнес. Ако сте предприемчиви и находчиви, и се интересувате да стартирате Ваш собствен бизнес, но без да влагате много средства, тогава Ви препоръчваме да помислите за онлайн бизнеса. По време на курса се изучават основните техники и стратегии за изграждане на професионално изглеждащ сайт от различен тип - както сайт тип "каталог", така и сайтове за предлагане на услуги, и информационни такива. За това курсът е подходящ за всички, които се интересуват от бизнес, или които имат специални знания и умения, и биха искали да предлагат своите знания на по-широк кръг от потребители.

По време на обучението ще Ви „предизвикаме” да започнете работа по изграждането на Вашия истински сайт за интернет търговия, за което ще Ви помагаме стъпка по стъпка, и ще Ви насърчаваме в изграждането на успешната бизнес стратегия.

• Подготвили сме и специален подарък за всички ентусиазирани онлайн търговци! Ние ще платим за хостинг услугата на Вашия сайт за периода на курса. Така всеки един обучаем – индивидуално, според собствените си бизнес идеи, ще има възможността да се учи как да ги развие в реални условия. След приключването на обучението си ще имате възможността да запазите своя сайт, като продължите или прекъснете абонамента си за хостинг услугата.

Курсът е с обща продължителност от 960 уч.часа, за около 7 месеца. В края на своето обучение Вие ще получите Свидетелство за Професионална квалификация с придобиване на трета степен на професионална квалификация, която е най-високата за професията.интернет търговия курс Дипломата е на Министерството на Образованието и Науката, и Националната Агенция за Професионално Образование и Обучение и при необходимост може да се превежда и легализира. Но...защо ще Ви е да ходите в чужбина - като Вие и от България ще можете да си работите и печелите от Интернет!

По време на курса се изучават основно търговските техники и похвати, които са приложими в интернет бизнеса, и не се изучава програмиране на сайтове. Ако се интересувате от същността на програмирането, тогава Ви препоръчваме да изберете съответното обучение.

Какво ще учим в курса?

Изучават се общозадължителни модули за всички професионалисти, които ще придобият трета степен на професионална квалификация. Това са модули като Здравословни и безопасни условия на труд, Бизнес комуникации, Основи на икономиката и други.

Отраслова задължителна професионална подготовка - изучават се задължителните модули за придобиване на професията. Тук се включват модули като компютърна грамотност, основи на маркетинга, мениджмънт, чужд език по професията и други. Специализирана задължителна професионална подготовка - в този раздел се изучават специфичните модули за специалността "Електронна търговия". Включва модули по основи на електронния бизнес, онлайн разплащания, интернет маркетинг, системи за управление на съдържанието на уеб-сайтове и и други. Ако смятате, че тази професия е точно за Вас - не се колебайте да се свържете с нас.

Каква диплома ще получа в края на своето обучение?

Ако изберете да преминете пълния курс на обучение, Вие ще получите Свидетелство за професионална квалификация, с най-високата Трета степен на продистанционно обучениефесионална квалификация. Свидетелството е по образец на МОН, с техния воден знак и уникален сериен номер. Може да се превежда и легализира при необходимост. В допълнение, безплатно ще Ви издадем и Europass Certificate - на английски език. Ако изберете да преминете обучение само по някои от модулите в курса - тогава Вие ще получите Удостоверение за Професионално обучение по част от професията. Това удостоверение е също с воден знак на Министерството на Образованието. Предлагаме Ви да Ви го ламинираме, за да е по-удобно за съхранение. Допълнително, ако желаете, ще Ви издадем Europass certificate - на английски език. Ако се нуждаете от допълнителна информация, свързана с провеждането на курса, подаването на документи за ваучер или друго, не се колебайте да се свържете с нас или да се абонирате сега за безплатния е-бюлетин на сайта.

templatemo home icon 1
Интернет търговия

Полезна информация за инвеститори
ИП "Варчев Финанс" ЕООД Ви предлага да търгувате онлайн от вашия дом, офис и без значение в коя точка на света се намирате с акции и други финансови инструменти на Българска Фондова Борса, чрез електронната система COBOS® (Client Order-Book Online System):

Интернет базирано приложение за достъп в реално време до системата за търговия на БФБ;

COBOS® позволява защитен достъп в реално време до системата за търговия на БФБ-София за клиентите на инвестиционните посредници.

ИП "Варчев Финанс" ЕООД предлага най-добрите условия в България за online търговия на БФБ-София. Безплатен сертификат за търговия за тези, които наистина искат да търгуват, минимални брокерски комисионни, светкавично потвърждаване на поръчките и възможност за консултация по чат и телефон с брокера, който Ви потвърждава поръчките на платформата.

Кратка информация за COBOS

Ръководство за използване на COBOS

Общи правила за работа с COBOS

Тарифа на ИП ”Варчев Финанс” ЕООД

Стъпки и документи за регистрация за търговия с COBOS

Подновяване на сертификат за търговия с COBOS

Полезна информация

Чат с брокер!

Може да задавате своите въпроси свързани с COBOS търговията тук-директно към своя брокер!

templatemo home icon 1
Интернет търговия

Онлайн търговията все по – често се избира като вариант от търговците. Но тя поражда и въпроси, на които в настоящата тема ще обърнем внимание.
Доста от лицата, регистрирали фирма, занимаваща се с онлайн търговия често се питат дали това прави фирмата им с по – особен статут и съответно да се поражда задължението за регистрация по ДДС. Регистрацията по ДДС не е задължителна, освен разбира се, случаите по чл. 96 от ЗДДС. Ако става въпрос, както в повечето случаи, за онлайн продажба на стоки, то не може да се приложат разпоредбите на чл. 97а, защото той касае специална регистрация за извършвани и получавани доставки на услуги. Чл. 98 пък се отнася за дистанционните продажби на стоки, които се извършват от друга държава членка за България. Това автоматично отхвърля регистрацията по този член, ако става въпрос за онлайн търговия на стоки, извършвана от страната.
След като обаче фирмата е регистрирана по ДДС и извършва продажби на стоките си на физически лица от други страни – членки, то тогава вече говорим за дистанционни продажби по чл. 14 от ЗДДС. Това от своя страна означава, че в даден момент това може да доведе до регистрация по ДДС на фирмата в съответната държава членка, където приключва транспортът на стоките. Всяка държава – членка има свои прагове за регистрация по ДДС на чужда страна от Общността.
Дистанционна продажба възниква, когато българска фирма извършва доставка на стоки в друга страна от Общността за лице, нерегистрирано по ДДС в съответната страна и нямащо задължението да начисли ДДС за покупката. Това не важи за стоки, които са нови превозни средства, монтират се и/или се инсталират от или за сметка на доставчика, или са предмет на специалния ред за облагане на маржа на цената за стоките втора употреба. Дистанционната продажба обаче е облагаема за доставчика, като той начислява ставката, която е действаща в момента в страна членка, където е мястото на изпълнение на доставката. В случая, ако фирмата е българска и стоките се изпращат от България, доставчикът ще начислява 20% ставка.
В тази връзка да уточним и какво се разбира под място на изпълнение на дистанционните продажби. Това е мястото, където е установен доставчикът на стоките, т.е. това е страната, която е издала ДДС номера на доставчика. Мястото на изпълнение обаче може да се премести. Това се случва, когато извършените дистанционни продажби надвишават за текущата календарна година или са надвишили за предходната календарна година определена сума, различа за всяка страна – членка и определяна от нейното законодателство. Има поставен праг, който важи за цялата Общност и от който се ръководи законодателството на всяка страна – членка при определяне прага на нейната територия. Този праг варира между 35 000 и 100 000 евро, като не включва ДДС, който се дължи в страната, издала данъчния номер на доставчика, както и сумата от данъчните основи на доставките на акцизни стоки. Продажбите на стоките от българската фирма на чуждестранно лице, което не е регистрирано по ДДС, ще се облагат с ДДС в размер 20 на сто. Това задължение ще важи за доставчика, докато не надвиши съответния праг за страната – членка и тогава за него ще се породи задължението да се регистрира за целите на ДДС в страната – членка и да започне да облага продажбите с действащата ставка според тяхното законодателство. Така и този данък ще се разчита не с българския, а с чуждия бюджет.
За улеснение на българските регистрирани лица е разпоредбата на чл. 73, ал. 3 от ППЗДДС, която задължава лицата, извършващи дистанционна продажба на стоки да определят текущо общата сума на доставките на стоки при условията на дистанционни продажби за всяка конкретна държава членка поотделно и да определят за всяка от двете календарни години преди текущата сумата на данъчните основи на извършените доставки при условията на дистанционни продажби за всяка конкретна държава членка поотделно. По този начин лицата ще следят оборотите си от дистанционни продажби с цел да не пропуснат свое задължение да се регистрират по Закона за ДДС в друга държава членка.
Когато се извършват дистанционни продажби и се начислява данък 20%, то реквизитите във фактурата трябва да отговорят по общия ред на чл. 114, ал. 1 от ЗДДС, а когато българското лице се регистрира за целите на ДДС в друга държава членка се взимат предвид разпоредбите на чл. 114, ал. 2 от ЗДДС. Важно е за данъчно задължените лица да знаят, че дистанционните продажби не се отразяват във Vies-декларацията.
Когато обаче българско данъчно задължено лице извършва продажба на стоки на чужди данъчно задължени лица или незадължени юридически лица, ще е налице вътреобщностна доставка, тъй като ще са възникнали условията на чл. 7, ал. 1 от ППЗДДС. ВОД са с място на изпълнение на територията на страната и се облагат с нулева ставка. Трябва обаче да са спазени разпоредбите на чл. 45 от ППЗДДС, предписващ кои са необходимите документи. В тази връзка ще посочим, че ако превозът на стоките от страната до друга страна – членка се извършва от трето лице за сметка на доставчика, няма да се допусне писмено потвърждение за удостоверяване на ВОД. За това ще трябва фактура, която да е издадена от доставчика на стоките и в нея да бъде посочен номера по ДДС на получателя. Заедно с това обаче, продавачът на стоките трябва да притежава и транспортен документ (международна товарителница), която трябва да съдържа подписи, печати, дати и място на получаване.
Ако продажбата на стоките обаче се извършва за клиенти, които са извън Общността, то ще е налице износ и облагаема доставка с нулева ставка по реда на чл. 28 от ЗДДС. В тази ситуация необходимите документи, с които трябва да разполага фирмата са упоменати в чл. 21, ал. 1 от ППЗДДС. Като тук освен фактура и товарителница, трябва да се приложи и митническа декларация, която да удостоверява износа.
За доставки, които са с място на изпълнение на територията на страната, но стоките са за друга държава – членка или пък трета страна, нямат значение достигнатите обороти за регистрация за целите на ДДС в чуждата държава. Но подчертаваме, че това, както стана ясно от изложеното по – горе, не важи за дистанционните продажби.
Когато се извършва електронна продажба на стоки, трябва да се има предвид това, че данъчното събитие възниква на датата, на която доставчикът е получил плащането.

/ Seo оптимизиране / Оптимизиране за търсачки / Фирмен сайт / Seo оптимизация / Преводи / Афилиейт / Онлайн маркетинг /
/ Уеб сайт цена / Уеб сайт цени / Уеб сайт ниски цени / Уеб сайтове ниски цени / Изработка на сайт / Фирмен уеб сайт /
/ Уеб дизайн / Графичен дизайн / Сео оптимизация / Сео оптимизиране / Интернет маркетинг / Онлайн реклама / Marketing /
/ Афилиейт маркетинг / Афилиейт програма / Маркетинг и реклама / Маркетинг / Реклама / Превод на уеб сайт / Reklama /
/ Интернет реклама / Социални мрежи / Превод на сайт / Изработка на сайт / Изработка на уеб сайт / Афилиейт мрежа /
/ Онлайн магазин / Рекламен сайт / Рекламен уеб сайт / Онлайн бизнес / Реклама в интернет / Маркетинг в интернет /
/ Affiliate / Affiliates / Affiliate program / Affiliate marketing / Оптимизация за търсачки / Маркетинг в социалните мрежи /

 

Фирмен сайт

Internet Biznes - Интернет Бизнес - съвети за онлайн бизнес. Saveti za onlain biznes

www.webtargovia-bg.xp3.biz

 
Free Web Hosting